Opći uvjeti najma Opći uvjeti najma Opći uvjeti najma

1. Cijena najma
Cijena uključuje najam plovila. Troškovi marine, takse i gorivo nisu uključeni u cijenu.

 

2. Uvjeti plaćanja
Unajmljeno  plovilo sa cjelokupnom opremom može se koristiti tek nakon što su sva plaćanja podmirena.

 

 3. Uvjeti otkaza
Ako unajmitelj iz bilo kojeg razloga odustane od najma, on može, ako je tako unaprijed dogovoreno sa vlasnikom, prenijeti svoja prava I obveze na drugu osobu.
Ako ona zakaže, troškovi otkaza biti će naplaćeni iz avansa, i to:
- 100 % cijene najma za otkaz unutar 30 dana prije početka najma.
- 50 % cijene najma za otkaz 2 mjeseca prije početka najma.
- 25 % cijene najma za otkaz do 3 mjeseca prije početka najma.

 

4. Preuzimanje plovila
Vlasnik će unajmitelju na raspolaganje staviti potpuno opremljeno plovilo, sa punim rezervoarima i u besprijekornom plovnom stanju.
Plovilo će biti vraćeno u jednakom stanju.
Ako vlasnik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti  unajmljeno plovilo staviti na raspolaganje unajmitelju, na mjestu i u vrijeme kako je dogovoreno, obavezan je osigurati mu drugo, isto takvo ili bolje plovilo. Ako to nije moguće, unajmitelju može biti ponuđeno slijedeće:
a) Vlasnik snosi troškove zakasnine,
b) Vlasnik je obavezan osigurati adekvatan smještaj za vrijeme trajanja kašnjenja,
c) Ako se preuzimanje plovila ne obavi unutar 24 sata od dogovorenog vremena, unajmitelj može odustati od najma plovila, I ima pravo na povrat iznosa plaćenog vlasniku.
Pri preuzimanju plovila unajmitelj je dužan pažljivo pregledati u kakvom je stanju plovilo, te provjeriti opremu prema inventarnoj listi. Mogući otkriveni nedostaci na plovilu ili njegovoj opremi, za koje vlasnik plovila nije mogao znati u trenutku preuzimanja istog, kao I nedostaci koji bi mogli proizaći nakon preuzimanja plovila, ne daju pravo unajmitelju na sniženje cijene najma.
Ako daljnja plovidba iz bilo kojeg razloga nije moguća,ili je kašnjenje iskrcaja neizbježno, šef baze mora biti informiran, kako bi mogao pružiti slijedeće upute.
Unajmitelj snosi sve troškove vlasnika proizašle zbog zakašnjelog iskrcaja, ako je isto uzrokovano lošim vremenskim uvjetima. Zbog toga je preporučeno pažljivo planiranje rute i povratak u bazu u večernjim satima dan prije iskrcaja.

 

5. Depozitni novac
Kod preuzimanja plovila, polaže se depozit prema cjeniku. Ako unajmitelj plovilo vrati u istom stanju u kakvom ga je i preuzeo, i u unaprijed dogovoreno vrijeme, depozit će biti vraćen u potpunosti. Depozitni novac mora biti položen I u slučaju najma jedrilice zajedno sa skiperom. U slučaju osobnog nemara i/ ili gubitka jednog ili više komada opreme, unajmitelj snosi sve troškove.

 

6. Osiguranje
Plovilo je osigurano za štete nastale od strane treće osobe I potpuno osigurano za štete nastale kao rezultat sile, do visine procijenjene vrijednosti plovila. U slučaju havarije za vrijeme ploidbe, kad unajmitelj nije dužan snositi troškove, mora primiti dopuštenje (instrukcije) vlasnika ili šefa baze za adekvatni popravak.
U slučaju veće havarije, ili one koja uključuje I druga plovila, unajmitelj je obavezan prijaviti slučaj nadležnoj lučkoj kapetaniji I zabilježiti  protokol (tijek događaja, procjena štete) za osiguravajuće društvo.
Ako unajmitelj ne ispuni svoje obaveze, može biti potpuno odgovoran za štetu.
Štete nastale na jedrima nisu pokrivene osiguranjem I unajmitelj snosi troškove za iste.
Isto vrijedi za štete nastale na motoru, uzrokovane nedostatkom ulja.Unajmitelj je dužan provjeravati ulje u motoru svakodnevno.
Članovi posade su pokriveni osiguranjem, osobna imovina nije.

 

 7. Obaveze unajmitelja
Unajmitelj je obavezan ploviti unutar Hrvatskih teritorijalnih voda. Za bilo kakve iznimke mora biti izdana pismena dozvola.
Unajmitelju je zabrabjeno davati plovilo u podnajam, prepustiti trećoj osobi upravljanje plovilom noću u nestabilnim vremenskim uvjetima, ili kršiti javni red I mir ili zakone.
Broj ljudi na plovilu treba odgovarati onome na listi posade. Unajmitelj snosi odgovornost za posljedice nepoštovanja svojih obaveza. Unajmitelj ili skiper potvrđuje da posjeduje valjanu plovidbenu dozvolu za plovidbu na otvorenom moru, zajedno sa UKW – radio certifikatom.

 

8.  Pritužbe
Samo pismene pritužbe potpisane sa obje strane, pri primopredaji plovila bit će uzete na razmatranje.

 

 9.  Arbitraža
Svi mogući nesporazumi koji neće moći biti riješeni mirnim putem, biti će pod jurisdikcijom suda  u Zagrebu.

Miramo flota

Miramo flota
Flota broji ukupno 6 brodova smještenih u charter bazi ACI Split koji su uglavnom u vlasništvu tvrtke.
saznaj više

Cjenik - sezona 2020

Cjenik - sezona 2020
Ovdje možete pronaći naš cjenik sa uvijek pristupačnim cijenama. Sva dodatna plaćanja istaknuta su ispod cjenika, nema skrivenih troškova!
saznaj više

Rani booking 2020

Rani booking 2020
Ne zaboravite provjeriti naše atraktivne posebne ponude!
saznaj više